Uzaleznienia a rodzina wybrane zagadnienia

Niektórym potrafi się niesłusznie wydawać, że różne formy uzależnienia dotyczą tylko niepohamowanej konsumpcji substancji psychoaktywnych. A dla milionów osób wyniszczającym nałogiem było się bezustanne czerpanie z platformy internetowej. Uzależnienie z Internetu polega na naturalnym, wielogodzinnym przeglądaniu witryn sieci World Wide Web oraz nagminnej aktywności na różnych portalach społecznościowych. Skutkuje to u klienta nie tylko odstresowaniem (poprzez oderwanie od problemów bycia codziennego), ale działa też pejoratywnie na jego postępowanie w rzeczywistości realnej.

Zjawisko wciąż stosunkowe nowe Często uzależnienie od Internetu powoduje zakłócenia w klasie psychiczno-fizycznej oraz obniża zdolność komunikacji interpersonalnej i formie ekonomicznej jednostki. Pomimo, iż uzależnienie z Internetu jest wciąż zjawiskiem całkiem drugim w Polsce i wciąż brakuje pieniędzy na sfinansowanie poważnych badań tej chorobie, to każde informacje uważają na olbrzymią skalę tego dużego fenomenu. Leczenie patologicznego zaabsorbowania światem wirtualnym jest podobnie, jak w przypadku kuracji innych uzależnień. Pierwszym etapem jest potwierdzenie się do problemu nadużywania zasobów sieci internetowej. Następnie zaś trzeba podjąć próby ograniczenia mienia ze części WWW.

Jak reagują pacjenci? Umiar wskazany jest we wszelkich płaszczyznach życia. W współczesnym przykładzie uzależnienie porusza się tam, gdzie mija się zdrowy rozsądek. Psychologicznym skutkami zachwiania proporcji czasowych dotyczących czasu spędzanego na ścianach internetowych są zaburzenia komunikacji pozawerbalnej i werbalnej oraz depresje powodowane brakiem połączenia z Internetem. Nałogowcy systematycznie wycofują się z działania społecznego. Ich wyjątkową płaszczyzną egzystencji stoi się wyimaginowany świat wirtualny. Jego ogromne zasoby całkowicie wymagają czas, zaburzając niekiedy naturalny dobowy cykl snu i czuwania. Stanowi wtedy stosunkowo trudne dla kobiet uzależnionych, ponieważ prowadzi to również labilnym stężeniem we naturze hormonów, glukozy oraz innych ważnych dla sprawnego funkcjonowania układu substancji. Uzależnienie od Internetu dotyka zatrudnionych we wszystkich grupach wiekowych. Dlatego trzeba kontrolować ilość czasu spędzanego w sieci, by ze stałego Internauty niechcący nie stawać się siecioholikiem.