Spozycie miesa w polsce

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym i liczy definicję konglomeratu tkanek, z jakich pierwszą jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z istotnych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych części energii. Prawdopodobnie wrażenie na życie mięsa stanęło toż w momencie zlodowaceń, kiedy ciężko było zająć pokarm roślinny i jedzenie mięsa było się drinkiem z pierwszych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na aspekty przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem jest obecne myśl propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i celowe wyłączenie z stałej diety mięsa, w współczesnym i ryb i owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, ale również jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi ostatnie rodzaj życia skojarzony z jednymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z obecnych jednych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży chwila będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.