Kolposkop

W wielu zakładach produkcyjnych oraz magazynach może trwać zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, jeżeli w ośrodku dostają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie korzystają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, gdy w pomieszczeniach jest zbyt wysoka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami oraz zagrożenie wybuchem pojawia się, kiedy w wnętrzu dotrze do stworzenia iskry.

Q-BOX

Specjalne fabryki i zakłady przemysłowe zwykle są dobrze chronione przed wybuchami, a czasami brakuje pomyślunku w polach takich, gdy na przykład stacje benzynowe, w jakich ryzyko wybuchowe często prowadzą ludzie, jacy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na placu zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, lecz więcej na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków oraz w polach, gdzie szukają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje ponadto w stoczniach, o czym nie każdy spośród nas zna.

Wysoce wymienione miejsca zawarte są ustawą, która wymaga rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele i osoby decydujące takimi miejscami muszą pokazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE i sporo różnych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest organizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy te są naturalnie implementowane do własnego dobra od momentu, kiedy chodzimy do Grupy. Każdy właściciel zakładu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a dodatkowo pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w których może dojść do wybuchu.