Kolonoskopia fortrans

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na analiz powierzchni szyjki macicy, dolnej partii jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, jeszcze w ubiegłym wieku kolposkopia była dosyć niedoceniania oraz stosowana jako badanie kłopotliwe i ciężkie, a ponadto nieobiektywne. Współcześnie zawsze można dostrzec diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których mówienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie słusznych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w obecnym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop ułatwia nie tylko bierną obserwację, lecz jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy posiadamy do rezygnowania ze zmianą faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można stworzyć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowa technologia grana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w niniejszych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu ciężkimi oraz szybkimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów że zostać również urządzona w celi cyfrowe zezwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź wykonania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.