Gaszenie pozarow piwnic

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje toż najmodniejszy a daleko powszechny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co reaguje z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają najpełniejsze zastosowanie. W relacji z posiadanego składu potrafią być zatrudniane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najczęstszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje swoje stanowisko w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

http://erp.polkas.pl/kadry-i-place-erp/

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno stanowić kierowana w wypadkach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą liczy na tym, że wodę można obracać w którymkolwiek miejscu, a parę tylko w zamkniętych mieszkaniach o kubaturze nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W szybszych pomieszczeniach działanie pary oddaje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do drugich substancji, lecz jeszcze podstawy ich używania i cenienia w region pożaru.